Օր իններորդ  – Վահան Թէքէեան «Պիտի ըսենք Աստուծոյ»  (1917թ.). կարդում է Ժիրար Բաբազյանը

Օր իններորդ  – Վահան Թէքէեան «Պիտի ըսենք Աստուծոյ»  (1917թ.).

Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ:

Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո:

Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: