Օր ութերորդ – Վահան Թէքէեան « Գարնան գիշեր » (1916թ.). կարդում է Ժիրար Բաբազյանը

Օր ութերորդ  – Վահան Թէքէեան « Գարնան գիշեր »  (1916թ.).

Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ:

Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո:

Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: