Օր  տասնվեցերորդ – Վահան Թէքէեան «Սփիւռք»  (1923թ.). կարդում է Ժիրար Բաբազյանը

24

Օր  տասնվեցերորդ – Վահան Թէքէեան «Սփիւռք»  (1923թ.). Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ: Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո: Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: