Օր  տասնհինգերորդ – Վահան Թէքէեան «Ով, Հայաստան»  (1923թ.). կարդում է Ժիրար Բաբազյանը

216

Օր  տասնհինգերորդ – Վահան Թէքէեան «Ով, Հայաստան»  (1923թ.). Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ: Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո: Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: