Օր յոթերորդ – Վահան Թէքէեան «Խնդանք եղբայներ» (1916թ.). կարդում է Ժիրար Բաբազյանը

Օր յոթերորդ  – Վահան Թէքէեան «Խնդանք եղբայներ»  (1916թ.).

Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ:

Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո:

Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: