Ներկա իրավիճակի քաղաքական վերլուծություն.Հյուրը՝ Ստեփան Գրիգորյան

590

Աղբյուրը՝ Сергей Рафаелян