Ներկա իրավիճակի քաղաքական վերլուծություն.Հյուրը՝ Ստեփան Գրիգորյան

367

Աղբյուրը՝ Сергей Рафаелян