Ներկա իրավիճակի քաղաքական վերլուծություն.Հյուրը՝ Ստեփան Գրիգորյան

365

Աղբյուրը՝ Сергей Рафаелян