Ներկա իրավիճակի քաղաքական վերլուծություն.Հյուրը՝ Ստեփան Գրիգորյան

369

Աղբյուրը՝ Сергей Рафаелян