Հարցում ընտանեկան բռնության մասին

267
Այս հարցումը նպատակ ունի բացահայտել մարդկանց որոշակի շրջանակում ընտանեկան բռնության մասին ունեցած ընդհանուր գիտելիքների և իրազեկվածության մակարդակը, նաև սեփական փորձը: Հարցումն անանուն է: Հարցման մասնակիցներից ստացված պատասխանները օգտագործվելու են բացարձակապես վիճակագրություն կազմելու նպատակով: