Սոցիոլոգիական հետազոտություն մերօրյա խնդիրների մասին

467

Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնը անց է կացնում սոցիոլոգիական հետազոտություն՝ նպատակ ունենալով պարզել հասարակության տրամադրվածությունն ու տեղեկատավական հոսքերի բավարար լինելու աստիճանը որոշ մերօրյա խնդիրների մասին:

Ձեզնից կպահանջվի ընդամենը 10-15 րոպե:

Հարցումն անանուն է, և բոլոր պատասխանները օգտագործվելու են ընդհանրական տեսքով:

Հարցումն ԱՅՍՏԵՂ