Օր վեցերորդ – Վահան Թէքէեան «Ահաւոր բան մը այնտեղ» (1916թ.) կարդում է Ժիրայր Բաբազյանը

175

Օր վեցերորդ – Վահան Թէքէեան « Ահաւոր բան մը այնտեղ » (1916թ.)

Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ:

Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո:

Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում:

https://studio.youtube.com/video/69Em8q36rlU/edit