Օր  տասնմեկերորդ  – Վահան Թէքէեան «Պիտի մոռնանք» (1918թ.).

413

Օր  տասնմեկերորդ  – Վահան Թէքէեան «Պիտի մոռնանք»  (1918թ.).

Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ:

Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո:

Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: