Օր չորրորդ – Վահան Թէքէեան «Յարալէզներ» (1903թ.) կարդում է Ժիրայր Բաբազյանը

Օր չորրորդ – Վահան Թէքէեան «Յարալէզներ» (1903թ.) ֆրանսահայ բեմադրիչ- դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ:

Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո:

Նա Ձեզ համար կարդում է ամեն օր մի բանաստեղծություն