Քաղաքապետարանի անհեթեթ որոշումներով փայլելու յուրահատուկ տաղանդը․ Քաղաքացու իրավունքների պաշտպան

390

Սույն աշխատանքը օբյեկտիվորեն ներկայացնում է քաղաքապետարանի և իր ոգով դաստիարակված աշխատակիցների թերի մտածելակերպն ու անհեթեթ որոշումներով փայլելու յուրահատուկ տաղանդը: Նրանք չնկատելով դրականը և օրինականը՝ անշահ քաղաքացուն, հոգատար կազմակերպությանը, նվիրված բարերարին դատում են իրենց աշխարհընկալման, գեղեցիկն ու լավ գործը դատելու նեղ կարողությամբ, ինչպես նաև աշխատանքային պարտականությունների լիարժեք չիրականացմամբ:
Այսպիսով, լռության պարույրը որպես երևույթ, աբստրահարվող օբյեկտ նման իրավիճակում չպաշտպանելով բազմաթիվ քաղաքացիների իրավունքները, իրականացնում է հակադիր էֆֆեկտով գործառույթ: Ինչպե՞ս է ստացվում, երբ լսելի լինելու լայն հնարավորությամբ փոքրաքանակ բազմությունը սխալը, թերի գործելաոճը հեշտությամբ ներկայացնում է որպես ճիշտ և օրինական, իսկ մեծաքանակ քաղաքացիներ ստիպված են պայքարել իրենց իրավունքների համար և արդյունքում մնալ չլսված:
🛡 «ՔԻՊ» ՍՊԸ տնօրեն Տիգրան Սարգսյանի դեպքը հատվելով նման իրավիճակներում արդեն չտարբերվող, նույն ելքը ենթադրող խնդրի ոչ օրինական հանգուցալուծման գծին, թեքում է իր ուղղությունը դեպի օրինականը: Հատման տիրույթը հետևյալն է՝ 2020 թվականի փետրվար ամսին Տիգրան Հարությունի Սարգսյանըձեռք է բերել է ՀՀ ք․ Երևան, Հալաբյան 35, 15/1 նկուղային տարածքը, սեփական միջոցներով վերանորոգել ու բարեկարգել է այն, ամրացրել շենքի հիմքերն ու սյուները։ Մաքրել ու տեսքի է բերել նաև շենքի հարակից տարածքը՝ կառուցելով երկու փոքրիկ այգի, և այգին արևից ու անձրևից պաշտպանող երկաթյա ծածկարան:
12․02․2020թ-ին քաղաքապետարանի աշխատակիցները, տուգանելու մոլուցքով տարված, անկախ այն հանգամանքից, խախտում առկա է, թե՝ ոչ, օդից կազմել են թիվ 032789 արձանագրությունը, իբր թե Տիգրան Սարգսյանը, առանց շինթույլտվության վերանորոգում է իր սեփական տարածքը: Աբսուրդ է, իհարկե, նման տուգանքը, քանի որ դրա հիման վրա հարուցված վարչական վարույթը իրավախախտման դեպքի բացակայության հիմքով կարճվել է մեկ այլ՝ Վ-9/26 որոշմամբ:
Չնայած այն հանգամանքին, որ քաղաքացին իր տարածքում որևէ կոստրուկտիվ վերափոխում չի իրականացրել, ուստի և դրա համար թույլտվություն պետք չի եղել, որը ամրագրված է «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածով, որում հստակեցվում է, որ ոչ բոլոր դեպքերում է շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվում շինարարության թույլտվություն, և չնայած այն բանին, որ որևէ իրավախախտում չէր արել, այդուհնդերձ, քաղաքացին տուգանվել էր 200 000 ՀՀ դրամի չափով:
☝️⚖Ի դեպ, օրենսդիրը սահմանել է, որ շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման համար շինարարության թույլտվություն չի պահանջվում, ինչպես և վերոնշյալ դեպքում: Շինարարության թույլտվություն չպահանջող բարեկարգման աշխատանքներն ապահովում են տարածքների կանաչապատումը, ծառատնկումը, ինչպես նաև բարեկարգման տարրերի վերականգնումը, նորոգումը, փոխումը, փոխարինումը:
Շարունակելով իր սեփական գույքն ու դրան հարող բակային տարածքի վերանորոգման ու բարեկարգման աշխատանքները, քաղաքացին 31.03.2020թ.–ին օրենքով սահմանված կարգով «ձև 1» դիմումն է ներկայացրել՝ փոքր ճարտարապետական ծածկարանի տեղադրման էսքիզային նախագծով՝ կցելով դրան նախատեսվող շինարարական աշխատանքների էսքիզային նախագիծն ու անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճեն:
🗓Սահմանված ժամկետը (30 օր) լրանալուն պես, սպասելով ևս մի քանի ամիս, Հայցվորը հետամուտ է լինում իր նախագծած՝ շին թույլտվություն չպահանջող ծածկարանի կառուցմանն ու տեղադրմանը։ Սեփական միջոցներով բարեկարգում է ողջ տարածքն ու հեռացնում տարիներով կուտակված աղբը, կառուցում ու կանաչապատում է երկու փոքրիկ այգի, տնկում ծաղիկներ ու ծառեր, կառուցում նաև ծածկարան, որը ոչ միայն չի խոչընդոտում անշարժ գույքի նպատակային օգտագործմանը, չի հանդիսանում արտաքին արգելք, այլ փոխարենը նպաստում է շենքի ամրությանը, քանի որ ծածկարանի հիմքում դրվել են հաստ և ամուր երկաթյա ամրակներ / բալկաներ:
27․04․2020թ-ին, սակայն, տեսնելով աչք ծակող բարեկարգումները և հասկանալով, որ դրանք դժգոհությունների առիթ են դառնալու բնակիչների կողմից ընդդեմ քաղաքապետարանի, քանի որ դա քաղաքապետարանի պարտականությունն է, իսկ վերջինս այն չի կատարել տարիներ շարունակ, քաղաքապետարանը կազմում է հերթական՝ 27․04․2020թ-ի թիվ 034300 արձանագրությունը և կրկին տուգանում 200 000 ՀՀ դրամի չափով։
📜⚖️Որպես օրենքը չխախտած քաղաքացի, դրա շրջանակներում գործունեություն ծավալող անձ, պահպանելով անհրաժեշտ և ոչ պարտադիր կանոնները, տեղեկացնելով իր բոլոր քայլերի մասին, սեփական միջոցներով տարածքը բարեկարգած քաղաքացին, ծախսելով ժամանակային և մարդկային մեծ ռեսուրսներ, քաղաքապետարանի ոչ իրավական քայլերի հետևանքով հայտնվելով անիմաստ դատական գործընթացների մեջ և ապացուցելով իր գործի արդար և իրավաչափ լինելը, արժանացել է նաև շնորհակալագրի շենքի բնակիչների կողմից:
Չանտեսելով պետական մարմինների ոչ օրինական, թերի աշխատելաոճը, պետք է փաստել, որ նման անօրինական գործելաոճի արդյունքում է, որ այսօր հնարավորություն է ընձեռվում քաղաքացիներին ծանոթանալ մի շարք բնությունը սիրող, պահպանող, գնահատող, բարեկարգող անձանց հետ:
🛡«Քաղաքացու իրավունքների պաշտպան» գրասենյակը պաշտպանում է քաղաքացիների իրավունքները բոլոր ոլորտներում՝ պահպանելով և ներկակացնելով իր անվան մեջ ներդրված ողջ գաղափարն ու հոգատարությունը:
👇Ստորև ձեզ ենք ներկայացնում դեպքի վերբալ տարբերակին համարժեք վիզուալ տեսանկյունը:

Ի դեպ InterNews.info-ն մոտ օրերես այս մասին կանդրադառնա հատուկ ռեպորտաժով։