Օր  տասնութերորդ – Վահան Թէքէեան «Խորհուրդ Վարդանանց»  (1928թ.). կարդում է Ժիրար Բաբազյանը

161

Օր  տասնութերորդ – Վահան Թէքէեան «Խորհուրդ Վարդանանց»  (1928թ.). Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ: Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո: Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: