Օր  տասնյոթերորդ – Վահան Թէքէեան «Փոշի ազգ»  (1933թ.). կարդում է Ժիրար Բաբազյանը

439

Օր  տասնյոթերորդ – Վահան Թէքէեան «Փոշի ազգ»  (1933թ.). Ֆրանսահայ բեմադրիչ – դերասան Ժիրար Բաբազյանը, շարունակում է կարդալ Թէքէեանի «Հայերգություն» գրքից մի շարք բանաստեղծություններ: Բանաստեղծությունները գրվել են եղեռնի դեպքերից առաջ, ընթացքում եւ հետո: Նա ձեզ համար ամեն օր մեկ բանաստեղծություն է կարդում: