Տանից դուրս գալիս պարտադիր պետք է ունենաք այս թերթիկը

Մարտի 24-ին, ընդունվեց որոշում, համաձայն որի խստացվում է արտակարգ դրությունը։

Ըստ որի՝ տանից դուրս գալիս պարտադիր պետք ունենալ  տեղաշարժման լրացված թերթիկը որի մեջ պետք է ներառված լինեն անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն, ելքի ժամ, ելքի հասցե, այցելության վայրի հասցե և անվանում, այցելության նպատակ և վերադարձի ակնկալվող ժամ, նաև անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Թերթիկը հնարավոր է  տպել covid19.am կայքից: Թերթիկը կարող եք լրացնել նաև ձեռքագիր տարբերակով: