Հայկանան հումորը.Ս տանդարտներ թե՞ ստանդարտներից դուրս. Թեման բացահայտում է Արթուր Սարգսյանը

166