Երիտասարդը թարմացրեց Քոչարյանի կողմնակիցների հիշողությունը

12

այստեղ