Գեորգի Ասատրյանը ս/թ. հոկտեմբերի 3-ին նշանակվել է Հանրապետության նախագահի խորհրդատու

3

Գեորգի Ասատրյանը ս/թ. հոկտեմբերի 3-ին նշանակվել է Հանրապետության նախագահի խորհրդատու՝ հասարակական հիմունքներով: Նա հիմնականում կզբաղվի Ռուսաստանի Դաշնության, Կենտրոնական Ասիայի, Մերձավոր և Միջին Արևելքի հետ Հայաստանի
հարաբերությունների, ինչպես նաև ԱՊՀ երկրներում սփյուռքի խնդիրների
վերաբերյալ վերլուծական նյութերի պատրաստմամբ:
——————————————-
Георгий Асатрян 3-го октября 2019г. назначен внештатным советником Президента Республики Армения на общественных началах. В основные функции советника входит подготовка и предоставление аналитической информации об отношениях Республики Армения с Россией, со странами Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока и о проблемах и задачах диаспоры в странах СНГ.